Luftkonditioneringsservice

Luftkonditioneringsservice i Torneå

En välfungerande luftkonditionering är viktig för komforten speciellt under sommarhettan. Luftkonditioneringssystemet kräver dock regelbunden service eftersom till och med 10 procent av luftkonditioneringssystemets köldmedium kan avdunsta under ett år.

Att fylla på köldmedium är dock inte det enda som påverkar luftkonditioneringen. Dålig lukt som strömmar in i bilen från luftkanalerna eller immande fönster tyder på smutsigt friskluftsfilter. Friskluftsfiltret förnyas oftast i samband med regelbundet återkommande servicetillfällen men om bilens serviceintervall exempelvis är två år borde friskluftsfiltret ändå bytas ut årligen.

Vi gör luftkonditioneringsservice även till system med modernt köldmedium r1234yf!

Ta bilen till oss så kontrollerar vi dess luftkonditionering och ger dig besked om dess kondition.